Regensburger Verbundklassifikation

Zur Übersicht RVKO
UB Regensburg

     N Geschichte
         NY Geschichte der Juden
Verw.:(s.a. BD)
             NY 9000 - NY 9250
                 NY 9012 - NY 9250
                     NY 9012 Adler, Cyrus
Reg.: Adler, Cy A.
                     NY 9016 Arnstein, Fanny von
Reg.: Arnstein, Fanny von
                     NY 9022 Bendix, Reinhard
Reg.: Bendix, Reinhard
                     NY 9023 Ben-Gurion, David
                     NY 9025 Bernays, Jakob
Reg.: Bernays, Jacob
                     NY 9028 Blumenfeld, Kurt
Reg.: Blumenfeld, Kurt
                     NY 9041 Dayan, Moshe
Reg.: Dayan, Moshe
                     NY 9066 Fraenkel, Abraham A.
Reg.: Fraenkel, Abraham Adolf
                     NY 9075 Goldmann, Nahum
                     NY 9077
Reg.:
                     NY 9082 Herzl, Theodor
Reg.: Herzl, Theodor
                     NY 9090 Israel, Wilfrid
Reg.: Israel, Wilfrid
                     NY 9095 Jacob, Mathilde
Reg.: Jacob, Mathilde
                     NY 9115 Loeser, Franz
Reg.:
                     NY 9124 Mendelssohn (Familie)
                     NY 9125 Mendelssohn, Moses
Reg.: Mendelsohn, Moses
                     NY 9131 Namier, Lewis
Reg.: Namier, Lewis Bernstein
                     NY 9135 Nicolai, Georg F.
Reg.: Nicolai, Georg Friedrich
                     NY 9157 Preisler (Familie)
                     NY 9165
Bem.:
                     NY 9172 Raschi
Reg.: Shelomoh ben Yits?a?
                     NY 9177 Rosenheim, Jacob
Reg.: Rosenheim, Jacob
                     NY 9178 Rothschild (Familie)
                     NY 9180 Saadja
                     NY 9182 Schiff, Jakob H.
Reg.: Schiff, Jacob H.
                     NY 9183 Seligmann, Caesar
Reg.: Seligmann, Caesar
                     NY 9185 Shaltiel, David
Reg.: She?alti?el, Da?id
                     NY 9187 Stern, Bruno
Reg.: Stern, Bruno
                     NY 9188
Reg.:
                     NY 9195 Tietz, Ludwig
Reg.: Tietz, Ludwig
                     NY 9205 Varnhagen von Ense, Rahel
Reg.: Varnhagen, Rahel
                     NY 9213 Weizmann, Chaim
Reg.: ?aitsman, ?ayim
                     NY 9215 Wiesenthal, Simon
Bem.:
Reg.: Wiesenthal, Simon
                     NY 9216 Winterfeldt-Menkin, Joachim von
Reg.: Winterfeldt, Joachim von
                     NY 9220 Zelman, Leon
Bem.:
Reg.: Zelman, Leon
                     NY 9250 Sonstige (CSN)

© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer