Regensburger Verbundklassifikation

Zur Übersicht RVKO
UB Regensburg

     I Romanistik
         IZ 7000 - IZ 9999 Galicische Sprache und Literatur
             IZ 9000 - IZ 9998 Einzelne Autoren
                 IZ 9080 - IZ 9081 Alcalà, Xavier
                 IZ 9086 - IZ 9087 Aleixandre, Marilar
                 IZ 9088 - IZ 9089 Alfaya, An
                 IZ 9092 - IZ 9093 Alonso, Fran
                 IZ 9095 - IZ 9096 Amado Carballo, Luis
                 IZ 9097 - IZ 9098 Aneiros, Rosa
                 IZ 9100 - IZ 9101 Angueira, Anxo
                 IZ 9140 - IZ 9141 Avilés de Taramancos, Antón
                 IZ 9210 - IZ 9211 Blanco Torres, Roberto
                 IZ 9216 - IZ 9217 Branas, Alfredo
                 IZ 9221 - IZ 9222 Cabana, Dario Xohán
                 IZ 9323 - IZ 9324 Cabanillas, Ramón
                 IZ 9370 - IZ 9371 Carballo Calero, Ricardo
                 IZ 9384 - IZ 9385 Casalderrey, Fina
                 IZ 9400 - IZ 9401 Casares, Carlos
                 IZ 9410 - IZ 9411 Castro, Rosalia de
                 IZ 9444 - IZ 9445 Cortezón, Daniel
                 IZ 9470 - IZ 9471 Fernández Ferreiro, Xosé
                 IZ 9476 - IZ 9477 Fernández Paz, Agustín
                 IZ 9483 - IZ 9484 Ferreiro, Celso Emilio
                 IZ 9485 - IZ 9486 Fole, Anxel
                 IZ 9551 - IZ 9552 Lamas Carvajal, Valentín
                 IZ 9559 - IZ 9560 López Abente, Gonzalo
                 IZ 9568 - IZ 9569 Lourenzo, Manuel
                 IZ 9582 - IZ 9583 Mayoral, Marina
                 IZ 9595 - IZ 9596 Méndez Ferrín, Xosé Luis
                 IZ 9601 - IZ 9602 Moure, Teresa
                 IZ 9605 - IZ 9606 Murguía, Manuel
                 IZ 9621 - IZ 9622 Neira Vilas, Xosé
                 IZ 9628 Paz-Andrade, Valentín
                 IZ 9629 - IZ 9630 Pena, Xosé Ramón
                 IZ 9631 - IZ 9632 Pexegueiro, Alfonso
                 IZ 9635 - IZ 9636 Pineiro, Ramón
                 IZ 9639 - IZ 9640 Pondal, Eduardo
                 IZ 9644 - IZ 9645 Queizán, María-Xosé
                 IZ 9646 - IZ 9647 Reigosa, Carlos G.
                 IZ 9648 - IZ 9649 Risco, Antón
                 IZ 9650 - IZ 9651 Risco, Vicente
                 IZ 9660 - IZ 9661 Rivas, Manuel
Bem.: s.a. IP 7310 - IP 7311
Verw.:s.a. IP 7310 - IP 7311
                 IZ 9665 - IZ 9666 Rodriguez Castelao, Alfonso
Reg.: Castelao
                 IZ 9705 - IZ 9706 Toro, Suso de
                 IZ 9707 - IZ 9708 Toro, Xelís de
                 IZ 9831 - IZ 9832 Vázquez, Pura
                 IZ 9841 - IZ 9842 Villar, Domingo
                 IZ 9999 Sonstige Autoren

© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer