Regensburger Verbundklassifikation

Zur Übersicht RVKO
UB Regensburg

     K Slawistik
         KL Ukrainische Sprache und Literatur
             KL 4000 - KL 9990 Ukrainische Literatur
                 KL 7400 -- KL 9999 Ukrainische Literatur von 1917 bis zur Gegenwart
                     KL 7400 - KL 9999 Einzelne Autoren
                         KL 8750 - KL 8901 Autoren M
                             KL 8750 - KL 8751 Malyc'kyj, Fedir Mychajlovyc
                             KL 8761 - KL 8762 Malysko, Andrij Samijlovyc
Reg.:
                             KL 8790 - KL 8791 Mamontov, Jakov Andrijovyc
                             KL 8800 - KL 8805 Masenko, Teren' Hermanovyc
                             KL 8830 - KL 8831 Muratov, Ihor Leontijovyc
Reg.: Muratov, Ihor' L.
                             KL 8861 - KL 8862 Mykytenko, Ivan Kyndratovyc
                             KL 8900 - KL 8901 Mynko, Vasyl', Petrovyc

© Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer